Psychodynamische therapie?
Psychodynamica is het krachtenspel van zelfbeeld, verlangens en emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voel je je energiek en evenwichtig. Wanneer ze in disharmonie zijn voel je je door de innerlijke strijd vaak vermoeid en neerslachtig.

Meestal ben je je niet helemaal bewust van de oorzaak van de veranderingen en vraag je je af waarom je gemoedstoestand zo plotseling kan veranderen. Door verdieping van zelfinzicht en bewustzijn, wordt inzicht verkregen in eigen processen en kan een blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand worden gebracht.

Psychodynamische therapie is een vorm van psychotherapie die gebruik maakt van verschillende technieken en mogelijkheden. De therapie leert je met aandacht en op open wijze naar jezelf te kijken.

Voor wie?
Het leven loopt soms niet zoals je verwacht. Meestal kunnen we op eigen kracht of met advies van familie en/of vrienden dan toch weer een stap verder komen. Soms zit het zo tegen, dat dit niet meer afdoende is. Het gevoel is dan vaak niet helemaal goed te benoemen, het overkomt je. De problematiek blijft terugkomen en kan het dagelijks functioneren verstoren.

Psychodynamische therapie is voor iedereen die evenwicht in zijn of haar leven wil ervaren. Een dieper inzicht in jezelf willen verkrijgen, of een gevoel van ontevredenheid of het steeds terugkeren van (belemmerende) patronen kan een goede reden zijn om in therapie te gaan.

 

Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:

- verminderen van stress
- leren omgaan met emoties
- burn-out klachten
- fobieën en angsten
- (lichte) depressies
- blokkerende overtuigingen
- verwerken van gebeurtenissen uit het verleden

 

- onaangepast gedrag
- niet goed functioneren in werksituaties
- traumatische ervaringen
- identiteitsproblematiek (wie ben ik)
- faalangst
- onzekerheid
- op zoek zijn naar zingeving

 

Therapievormen
Er zijn verschillende therapievormen die ingezet kunnen worden bij het behandelen van de klacht, maar de keuze voor de techniek is sterk afhankelijk van wat er op dat moment nodig is. Een kleine greep uit de mogelijkheden met een beknopte uitleg wordt hieronder beschreven.

 

Systemisch werken 
Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen (gezin van herkomst) waarin we zijn opgegroeid. Vanuit dat systeem nemen we zowel bekrachtigende als beperkende patronen mee en we doen dit meestal vanuit loyaliteit. Deze (beperkende) patronen kom je in je huidige leven vaak weer tegen binnen nieuwe systemen. Bijvoorbeeld in je relatie of je werk. Door te kiezen voor systemisch werken worden deze onbewuste patronen weer zichtbaar. 

 

Innerlijk kindwerk
Een innerlijk kind is een deel van jezelf uit je kindertijd. Ervaringen uit de kindertijd die onprettig zijn geweest kunnen in het heden zodanig doorwerken dat je geen contact meer hebt met b.v. je spontaniteit, humor, speelsheid, creativiteit of genieten. Om weer toegang te krijgen tot deze kwaliteiten in je leven is het vaak nodig om de oorzaak van de pijn, het "gewonde kinddeel", te ontdekken en te verwerken.

 

Rationeel Emotieve Therapie (RET)
RET is een vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen de gedachten en de emoties van mensen. Psychische klachten ontstaan volgens deze theorie niet vanuit een situatie of een gebeurtenis, maar komen voort uit de manier waarop men de situatie of gebeurtenis interpreteert.

 

Delenwerk / Voice Dialogue

Bij Voice Dialogue wordt voor de behandeling gebruik gemaakt van persoonlijkheidsdelen. Als kind zijn wij puur, onbevangen en volledig authentiek. Beïnvloedt door opvoeding en ervaringen in ons verdere leven, ontwikkelen wij persoonlijkheidsdelen welke ons in bepaalde situaties en interacties met anderen, op een bepaalde manier doen handelen. Vaak zijn wij ons niet eens bewust van deze verschillende delen. Met Voice Dialogue zul je je verplaatsen in je eigen persoonlijkheidsdelen, waardoor je bewust zult worden van je handelingen en denkwijzen. 


Assen van verandering

Assen van verandering is een werkvorm, een veranderingsmodel waarbij je uitgedaagd wordt om stil te staan bij jouw manier van denken en welk resultaat dat oplevert in je huidige gedrag. Er wordt stilgestaan bij o.a. motivatie, inzicht, besluit en actie. Als dit helder is wordt snel duidelijk wat er in denken en doen anders kan om tot concrete resultaten te komen.


NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

NLP is een heldere en effectieve communicatiemethodiek. Als je je meer bewust bent van hoe je de dingen doet, kun je leren meer regie te krijgen over je leven. NLP is heel praktisch, het geeft je veel inzicht in hoe communicatie werkt en hoe je dat nog beter kunt doen. Een gevleugelde uitspraak luidt; "als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je wat je altijd hebt gekregen." Anders gezegd; "ben je daar tevreden over?, ga er vooral mee door. Ben je niet tevreden, doe wat anders." NLP reikt je hiervoor extra mogelijkheden aan die je kunt toepassen in alle mogelijke contexten. Denk aan je werk, relatie, familie en je sociale netwerk.