Begeleiding bij relatiebreuk of scheiding

 

Wanneer een relatie of huwelijk dreigt te mislukken, wordt er veel hulp geboden in de vorm van relatietherapie en mediators. Maar soms is een relatiebreuk of scheiding niet te vermijden. Waar in onze maatschappij hulp bij rouwverwerking na overlijden algemeen aanvaard is, ontbreekt het vaak aan “emotionele steun en begeleiding bij relatiebreuk of echtscheiding”.

Voor de verwerking van een relatiebreuk of echtscheiding maakt het een groot verschil wie het besluit heeft genomen om bij de ander weg te gaan. De partner die het besluit heeft genomen is vaak al verder in het proces van “loslaten”. Wanneer beide partners gezamenlijk het besluit hebben genomen de relatie te beëindigen, zal dit proces van “loslaten” gelijk oplopen. De manier waarop men uit elkaar gaat is van belang voor het goed verwerken van een relatiebreuk of scheiding. Als je de tijd neemt om met wederzijds begrip en vergeving uit elkaar te gaan, kun je de relatie veel gemakkelijker afronden. Het maakt het voor beide partijen een stuk makkelijker om verder te gaan zonder bittere nasmaak.

Verwerking

Het  verlies  door echtscheiding is vaak om diverse redenen moeilijk te verwerken. De emoties zijn meestal gecompliceerd door sterke schuldgevoelens, gevoel van verlatenheid, agressie, twijfel, onzekerheid over de nabije toekomst, etc.. Daarnaast krijg je vaak minder medeleven en steun dan bij overlijden. Het feit dat de partner blijft leven, maakt het moeilijk om het definitieve karakter van het verlies te accepteren. Je kunt nog blijven hopen op een hereniging. Als er kinderen in het spel zijn zal er contact tussen de ouders moeten blijven. Deze contacten kunnen voor bijkomende problemen zorgen die de  verwerking bemoeilijken. De meeste mensen slagen er uiteindelijk in het verlies te verwerken, ook al duurt het vaak langer dan wenselijk.

Soms leren we de lessen die een relatie ons kan leren pas echt als we bij iemand weggaan. Het kan zijn dat we binnen de relatie té veel strijd en druk voelen om onze eigen problemen echt onder ogen te kunnen zien. Later, als de druk van de ketel is kunnen we rouwen om de band met de ander, durven we onze eigen problemen pas beter te bekijken. Pas als we inzicht hebben in de problemen en weten hoe we er mee om kunnen gaan, kunnen we ons echt uit een relatie losmaken. Wanneer we proberen andere relaties aan te knopen voordat we de kern van het probleem hebben aangepakt, is de kans groot dat we met een nieuwe partner tegen dezelfde problemen aanlopen.

Als er kinderen bij betrokken zijn

Als ouders wordt je vaak zo in beslag genomen door de emotionele, juridische en persoonlijke aspecten van de scheiding, dat je niet altijd beseft hoe volkomen anders je kinderen tegen de veranderingen in hun leven aankijken. Zelfs in scheidingssituaties waarin alles naar omstandigheden soepel verloopt, kan de scheiding voor je kinderen het beslissende moment in hun leven blijven. Wat het precies voor hen betekent, wordt niet zozeer bepaald door de scheiding, als wel door de manier waarop je ermee omgaat en hoe je de problemen en veranderingen aanpakt die bij een scheiding horen.